PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY UŚCIMÓW

LEGENDA