Gospodarka odpadami   Odsłuchaj

Szanowni Państwo,

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie zobowiązująca gminy do zorganizowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. 

 

Dane firmy obsugującej Gmine Uścimów w zakresie gospodarki odpadami:

 

Odpady firmaW razie ptrzeby poniżej znajduą się dane kontaktowa do pracowników Refaratu Gospodarki Komunalnej

Referat 81 852 30 63

Kierownik 668 110 448


Konserwatorzy:

-Duklewski Marek 728 353 162

-Grzeszczuk Sławomir 728 353 161

-Petryszak Stanisław 696 567 791

-Smagorowicz Marek 728 353 160

-Wołowicz Janusz 664 043 808

 

Informacje   Odsłuchaj