Start Charakterystyka gminy Środowisko przyrodnicze
Środowisko przyrodnicze PDF Drukuj Email

Gmina Uścimów leży wśród lasów, bagien i jezior. Na jej terenie jest dziewięć naturalnych zbiorników wodnych wchodzących w skład zespołu jezior łęczyńsko - włodawskich. Ważnym elementem hydrograficznym są też kompleksy stawów rybnych, wśród których wyróżniają się: największy w gminie Staw Morawszczyński oraz zespół liczący ponad 20 stawów położony między Uścimowem Starym a Jedlanka.

Walory przyrodniczo - krajobrazowe.

Gmina Uścimów charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczo - krajobrazowymi. Ewidentnym dowodem takiej oceny jest fakt, że cały jej teren jest obszarem chronionym.

Nad jeziorem Krasne oraz Białym Uścimowskim znaleźć można liczne siedliska chronionych w Polsce perkozów dwuczubych, zaś torfowiska nad jeziorem Uścimowskim stanowią doskonałe warunki dla występowania takich rzadkich i objętych ochroną okazów roślin jak rosiczka pośrednia, lipiennik Loesela czy gniadosz królewski. A na tafli wód jeziora ujrzeć można zachwycające swą urodą lilie wodne. Należące do obszaru gminy zarośla nad jeziorem Łukcze zamieszkują m.in. słowik szary, pokrzewka czarnołbista, łozówka i zaganiacz - wszystkie te gatunki ptaków są chronione i spotykane tylko na czystych ekologicznie terenach. Rezerwatem ścisłym w rejonie Lasów Parczewskich jest także jezioro Kleszczów. Dbałość więc o nieskażone środowisko, które należy do głównych atutów gminy, staje się też obecnie jednym z najważniejszych priorytetów jej rozwoju. Szczególny nacisk jest położony na działania mające na celu ochronę wód.

W związku z tym gmina posiada dwie funkcjonujące sezonowo oczyszczalnie ścieków na terenach Ośrodków Wypoczynkowych w Jedlance i w Krasnem. Czynne są w okresie letnim i ścieki pochodzą głównie z tych ośrodków. Od jesieni 1999 r. czynna jest także oczyszczalnia ścieków w Zakładzie Rybackim w Jedlance. A w roku 2000 została oddana do użytku nowoczesna, biologiczna oczyszczalnia ścieków w Uścimowie Starym, która przyjmuje ścieki z terenu gminy. Ponadto została wybudowana sieć kanalizacyjna.

Ważnym punktem w planach gminy dotyczących środowiska naturalnego jest również ochrona przyrody i krajobrazu. W ramach działań gminy zmierzających do zachowania cennych zasobów środowiskowych oraz różnorodności flory i fauny projektuje się utworzenie w północnej części gminy rezerwatu przyrody "Bobrówka". Do ochrony przewidziano tu fragment doliny rzeki Bobrówki i przylegający do niej pas lasu z kompleksu lasów Parczewskich. W sumie około 416 ha powierzchni. Utworzenie rezerwatu ma na celu ochronę populacji bobra europejskiego oraz występujących tam 17 unikatowych zespołów roślinnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Sobota
16 Grudnia 2017
Imieniny obchodzą
Adelajda, Ado, Albina, Alina, Ananiasz,
Bean, Zdzisława

Do końca roku zostało 16 dni.
Zodiak: Strzelec