Rok 2004 PDF Drukuj Email

 

Rok 2004

 

II etap budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami w miejscowości Nowy Uścimów, Stary Uścimów, Maśluchy.

Ogólny koszt inwestycji 2 287 785,75 zł, w tym środki własne 587 785,75 zł., dotacja z programu SAPARD 1 700 000,00 zł. (umowa Nr 20837/732-03004/03 z dnia 29.06-2004 r.)

W ramach tej inwestycji wykonano:

  • sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – 853 mb.

  • sieć kanalizacji podciśnieniowej – 4925 mb.

  • przepompownie kanalizacyjne – 2 szt.

  • Przykanaliki - 135/4280 szt/m

 

Wykonanie ogrodzenia stadionu gminnego w Uścimowie.

Ogólny koszt zadania 74278,04 zł,
w tym środki własne 38 510,04 zł,
dotacja z programu SAPARD 35 768,00 zł (umowa Nr 15264/743-030022/04 z dnia 13-05-2004)