Rok 2008 PDF Drukuj Email

 

Rok 2008

 

W miesiącu grudniu 2008 roku Gmina Uścimów zakończyła realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej Maśluchy – Krasne i stacji podniesienia ciśnienia w miejscowości Krasne" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytetu 3 – Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowity koszt projektu wynosił: 578 902,07 PLN w tym:

39 315,74 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

539 586,33 PLN z budżetu gminy Uścimów

 

Wykonawca inwestycji:

Konsorcjum Lider:

AQUA Sp. Z o.o.

21-008 Tomaszowice

Konsorcium:

Firma Bartosz Sp. J. Bujowicki , Sobiech , Cybułko

ul. Sejneńska 7

15-399 Białystok

 

Realizację projektu rozpoczęto w dniu 04 listopada 2005 r. w ramach którego wykonano następujący zakres rzeczowy:

  • wykonano sieć wodociągową o długości – 1 956 mb

  • wykonano stację kontenerową podniesienia ciśnienia – 1 szt. o kubaturze 25 m2

  • wykonano zbiornik retencyjny na wodę, stalowy o pojemności 50 m3 – 2 szt.

  • wykonano komorę rozdzielczą – 1 szt.

  • wykonano komorę zasuw – 1 szt.

  • wykonano komorę zasuw spustowych – 2 szt.

  • wykonano komorę pomiarów – 1 szt.

  • wykonano ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych – 140 mb

  • wykonano drogi wewnętrzne – 240 m2

 

Prace związane z realizacją projektu zakończono w grudniu 2008 r.