Start Zarządzanie kryzysowe Skażenia chemiczne
Skażenia chemiczne PDF Drukuj Email

 

Pamiętaj!
Zawsze i w każdej sytuacji niebezpiecznej należy stosować się do zaleceń poniższej instrukcji.

 

Najczęstszą przyczyną uwolnień niebezpiecznych środków chemicznych (NŚCh) są wypadki autocystern.

 

Z A P A M I Ę T A J !!!

 

Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu w następujący sposób: np. Benzyny - paliwa silnikowe.

 • nr rozpoznawczy niebezpieczeństwa

 • nr substancji wg. wykazu ONZ

 

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem NŚCh - powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób Straż Pożarna i Policję.

 

Podaj istotne dane:

 • swoje dane

 • charakter zdarzenia

 • miejsce zdarzenia

 

Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia!

 

 • Opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru.

 • Chroń swoje drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe.

 • Jeśli jesteś w samochodzie zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną - staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia.

 • Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów, przekazywanych przez lokalne środki przekazu - radio, TV, megafony.

 • Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu i zamień je na czyste oraz dużą ilością bieżącej wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic.

 

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niebezpieczne środki chemiczne przenikną do Twojego domu to:

 • Włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do poleceń, wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze).

 • Uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi - oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników czy prześcieradeł.

 • Oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.

 • Zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych.

 • Pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaj się na wyższe kondygnacje np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń, położonych na niskich kondygnacjach.

 • Powiadom o zagrożeniach najbliższe otoczenie.

 • Wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem.

 • Nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu.