Ludność PDF Print Adres email

 

Ilość mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Uścimów - stan na 07.2011r.


Nazwa miejscowości Liczba ludności
Drozdówka 265
Głębokie 257
Krasne 506
Maśluchy 402
Nowa Jedlanka 258
Nowy Uścimów 548
Ochoża 95
Orzechów Kolonia 122
Rudka Starościańska 181
Stara Jedlanka 326
Stary Uścimów 411
RAZEM 3407