Biblioteka rozpoczęła swoją działalność na bazie biblioteki szkolnej, którą prowadziła nauczycielka Aleksandra Mychal od 1945r. W roku 1960 władze ówczesnej Gromadzkiej Rady Narodowej zdecydowały, że w Uścimowie od września powstanie Gromadzka Biblioteka Publiczna. Przeniesiono księgozbiór i sprzęt do budynku prywatnego, do pokoju o powierzchni 25m2. Wyposażenie biblioteki stanowiły 4 drewniane regały, stare biurko i krzesło. Księgozbiór liczył 3312 woluminów. Pierwszy punkt biblioteczny założono w 1961r. a w 1963r. było ich już 10 i taki stan utrzymywał się do 1976r. Od tego roku liczna punktów ciągle malała. Przyczyny były różne, m.in. brak chętnych do pracy społecznej. Obecnie przy Bibliotece Gminnej działa jeden punkt biblioteczny we wsi Krasne-Krzywe.

Od początku prowadzi go p. Mieczysław Kościński (44lata).


Pracownicy:


Rożkowski Tadeusz: IX.1960 r. - XII. 1960 r.

Frąckiewicz Danuta:I.1961 r. - 15.XII.1962 r.

Kuszyk Stanisław: 15.XII.1962 r. - 30.II.1964 r.

Suchorab Barbara: 1.III.1964 r. – 31.X.1966 r.

Borówka Antoni: 1.XI.1966 r. – 31.XII.1967 r.

Rogozińska Zofia: 1.I.1968 r. – 30.III.1973 r.

Werduch Józefa: 1.IV.1973 r.--30.VI.2007r.

Haraszczuk Magdalena 25 .VI.2007r.


Do roku 1975r. gmina Uścimów należała do powiatu parczewskiego a Biblioteka do PiMBP w Parczewie. Po reformie administracyjnej w 1975r. od czerwca opiekę instrukcyjno-metodyczną sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, oddział w Lubartowie – do 1999 r. a od roku 2004 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie.


Instruktorki:

Lewicka Henryka od 1968 r. PiMBP Parczew

Strubińska Janina od 1969 r. PiMBP Parczew

Marecka Bożena od 1874 r. PiMBP Parczew

Bronisz Henryka od 1975 r. – VI.1999 r. oddz. WBP


Zmieniali się pracownicy, zmieniały się również lokale. Wynajmowali je gospodarze :

Kulawiuk:

1960 r.

-

30.X.1971 r.

pow. 25m2

Huszaluk:

2.XI.1971 r.

-

17.XII.1979 r.

pow. 52m2

Iwanicki:

18.XII.1979 r.

-

30.I.1983 r.

pow. 26m2

Radko:

1.II.1983 r.

-

20.IV.1990 r.

pow. 24m2


Najlepsze warunki miała biblioteka u państwa Radków : 2 pokoje z czytelnią i elektrycznym ogrzewaniem. W 1990r. samorząd lokalny zdecydował o przeniesieniu biblioteki do budynku Urzędu Gminy – jedno pomieszczenie o powierzchni 24m2. Od marca 1998r. biblioteka mieści się w odremontowanym budynku /po przedszkolu/. Do końca sierpnia 2005r. zajmowała 2 pokoje o powierzchni 35m2,

a obecnie cały budynek.

Po 45 latach swojej działalności Gminna Biblioteka Publiczna

w Uścimowie łącznie z Filią Biblioteczną w Nowej Jedlance /powstała w 1968r./ zgromadziła ok. 13 tyś. książek. Co piąty mieszkaniec gminy jest czytelnikiem biblioteki, który czyta średnio

w ciągu roku około 14 książek.

 

Działalność kulturalno – oświatowa to lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, imprezy w maju z okazji dni książki, kiermasze książek, wycieczki do biblioteki z okazji organizowanych wystaw „Dnia Matki”, „Spotkanie przed wigilią”, zabawy choinkowe dla dzieci pracowników Urzędu Gminy.

Popularyzujemy regionalizm poprzez:

 • konkurs „Korzenie naszych rodzin”,

 • wystawa „Uścimów i okolice dawniej i dziś”,

 • wystawy pisanek, palm i stroików,

 • wystawa fotografii „Jak cudne są wspomnienia”,

 • konkurs „Ziemia rodzinna”,

 • wystawa „Gmina Uścimów w fotografii”,

 • konkurs Pt. „Promocja gminy”,

 • wystawa „Izba babuni”,

 • wystawa rzeźb A. Równiaka,

 • wystawa „Jak to ze lnem było” (warsztat tkacki i inne narzędzia, oraz wyroby z przędzy lnianej)

 • konkurs „Ziemia dla ludzi, ludzie dla Ziemi”,

 • wystawa prac plastycznych M. Iwanickiej,

 • wernisaż wystawy T. Pikuły (rzeźba, poezja, prace plastyczne),

 • wieczór poezji regionalnej i piosenki biesiadnej w wykonaniu chóru męskiego,

 

Niezależnie od tendencji rozwoju Bibliotek publicznych, biblioteka w Uścimowie zgromadziła duży księgozbiór, który zaspokaja potrzeby czytelnicze na terenie gminy. Stała się liczącą się placówką kulturalno – oświatową i edukacyjną, niezbędną w środowisku wiejskim.