Start Ogłoszenia Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie poszukuje osoby mogącej świadczyć usługi opiekuńcze dla osób starszych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie poszukuje osoby mogącej świadczyć usługi opiekuńcze dla osób starszych PDF Drukuj Email
czwartek, 21 lutego 2013 08:26

 

 

 

OGŁOSZENIE

Warunki współpracy:

Zatrudnienie na umowę zlecenie.

Umowa zostanie zawarta po otrzymaniu środków finansowych na realizacje zadania.

 

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych tj.

  1. udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych w miejscu zamieszkania:

a/ przygotowywanie posiłków,

b/ sprzątanie

c/ pranie

d/ robienie zakupów

 

2. Zgłaszanie wniosków pracownikowi socjalnemu

3. Reprezentowanie interesów podopiecznych poprzez udzielenie pomocy pozamaterialnej w załatwianiu spraw bytowych.

 

Wymaganiem pożądanym będzie posiadanie kwalifikacji opiekunki osób starszych.

Stanowisko pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

- aktualne CV

- list motywacyjny

- kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie lub ukończone kursy/szkolenia

- ksero dowodu osobistego

- oświadczenie o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”

- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

Sposób i termin składania dokumentów:

Dokumenty proszę składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uścimowie, Stary Uścimów 33, 21–109 Uścimów, osobiście lub korespondencyjnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługi opiekuńcze” do dnia 26 lutego 2013roku w godzinach pracy ośrodka. Decyduje data wpływu do ośrodka.

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane do wykonania zadania, nie będą odsyłane.

Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Poprawiony: czwartek, 21 lutego 2013 08:35