Start Ochrona Środowiska Inwentaryzacja
Inwentaryzacja PDF Drukuj Email
czwartek, 21 sierpnia 2014 08:17

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBESTWójt Gminy Uścimów informuje, że od dnia 25 sierpnia 2014 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo, składowanych na posesjach wyrobów azbestowych oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.).

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie niepotrzebnych wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy Uścimów.

Inspektorzy terenowi wykonujący pomiary będą posiadali upoważnienie Wójta Gminy Uścimów.