Start Ogłoszenia informacja dla mieszkańców Starej Jedlanki
informacja dla mieszkańców Starej Jedlanki PDF Drukuj Email
czwartek, 02 października 2014 12:50

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW


MIEJSCOWOŚCI STARA JEDLANKA


W związku ze zmianą numerów ewidencyjnych

nieruchomości i zmianą nazwy miejscowości

w miejscowości Stara Jedlanka

prosi się mieszkańców o wymianę

dowodów osobistych.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

  1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące.

  2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby – o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić niezwłocznie;

  3. upływu terminu ważności dowodu osobistego - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Poprawiony: wtorek, 23 grudnia 2014 14:40