Start Fundusze krajowe i europejskie GMINA UŚCIMÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
GMINA UŚCIMÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU PDF Drukuj Email
wtorek, 07 stycznia 2014 07:50

GMINA UŚCIMÓW PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Gmina Uścimów przyjazna środowisku

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-103/12-00-0675

PROGRAM OPERACYJNY: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

OŚ PRIORYTETOWA: VI. Środowisko i czysta energia

DZIAŁANIE: 6.2 Energia przyjazna środowisku

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 952 027,69 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR: 2 304 728,15 zł

BENEFICJENT: Gmina Uścimów

 

 

Cele projektu

 

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości środowiska oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Uścimów poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Natomiast celem nadrzędnym (długofalowe oddziaływanie

projektu) jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Uścimów.

 

Opis projektu

 

W ramach projektu zaplanowano zakup i instalację 301 urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii w postaci instalacji solarnych. Zostaną one zamontowane na prywatnych budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy. Całkowita moc obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii wyniesie 1,54 MW. Z zamontowanych urządzeń będzie korzystać ponad 1300 osób, co stanowi około 40% mieszkańców gminy.

 

Realizacja projektu poprawi jakość środowiska naturalnego Gminy Uścimów poprzez ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, a także podniesie poziom wykorzystania alternatywnych źródeł energii w skali regionalnej i krajowej. Przyczyni się również do rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez poprawę warunków życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gminy oraz stworzenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej opartej na wykorzystaniu zasobów własnych gminy (produkcja biomasy, turystyka, produkcja ekologiczna). Niniejsza inicjatywa wpłynie także pozytywnie na poprawę stanu infrastruktury energetycznej wykorzystującej odnawialne źródła energii.

logo