Start Ogłoszenia Ogłoszenie
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
wtorek, 10 marca 2015 15:41

OGŁOSZENIE


W związku z kończącym się naborem wniosków na

dofinansowanie nowych pokryć dachowych na budynkach

mieszkalnych w ramach realizacji projektu

pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi

na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym

monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego

we współpracy z Gminą Uścimów


Wójt Gminy Uścimów

zwraca się z prośbą o pilne składanie wniosków przez osoby spełniające kryteria zawarte w § 4 Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, tj.:

  1. dochód na osobę w rodzinie – maksymalnie 456,00 zł na osobę w rodzinie na miesiąc

  2. dochód na osobę samotnie gospodarującą – 542,00 zł na miesiąc,

  3. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zgłoszenie wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwolenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej,

2) kopię mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiąca załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.

 

Szczegółowych informacji na temat dofinansowania udziela

P. Monika Grzesiuk – Gminny Koordynator Projektu, tel. 81 – 852-30-33.

 

Wójt Gminy

Stanisław Wołoszkiewicz

Poprawiony: czwartek, 02 kwietnia 2015 12:22