Jesteś na: Urząd Gminy Rada Gminy Uścimów
Rada Gminy Uścimów
 1. PATRYCJA BARTKOWICZ
 2. KRZYSZTOF DUKLEWSKI - Przewodniczący Rady Gminy
 3. EWA GOJDA
 4. MARZENA GRYSZA
 5. AGATA HUSZALUK
 6. ANETA KLEPKA
 7. JAN KRASOWSKI
 8. AGNIESZKA LESZCZYŃSKA
 9. HENRYK MARECZKO
 10. BEATA OLESIUK -  Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
 11. ZENON SOBICH
 12. BARBARA STAROWNIK
 13. ANDRZEJ TRUBALSKI
 14. SYLWIA WRÓBLEWSKA -  Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
 15. PIOTR ZBIERSKI

 

Komisje Rady Gminy Uścimów

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

 • Jan Krasowski – Przewodniczący Komisji
 • Patrycja Bartkowicz
 • Henryk Mareczko

 

 

Komisja Rewizyjna

 

 • Piotr Zbierski – Przewodniczący Komisji 
 • Agnieszka Leszczyńska
 • Andrzej Trubalski

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Samorządności Społecznej

 

 • Andrzej Trubalski – Przewodniczący Komisji
 • Henryk Mareczko
 • Zenon Sobich
 • Barbara Starownik
 • Piotr Zbierski

 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego

 

 • Agata Huszaluk - Przewodniczący Komisji
 • Jan Krasowski
 • Agnieszka Leszczyńska
 • Zenon Sobich
 • Sylwia Wróblewska

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Sportu i Turystyki

 

 • Ewa Gojda - Przewodniczący Komisji
 • Patrycja Bartkowicz
 • Marzena Grysza
 • Aneta Klepka
 • Beata Olesiuk