Jesteś na: Urząd Gminy Rada Gminy Uścimów
Rada Gminy Uścimów   Odsłuchaj
 1. PATRYCJA BARTKOWICZ
 2. KRZYSZTOF DUKLEWSKI   - Przewodniczący Rady Gminy
 3. EWA GOJDA
 4. MARZENA GRYSZA
 5. AGATA HUSZALUK
 6. ANETA KLEPKA
 7. JAN KRASOWSKI
 8. AGNIESZKA LESZCZYŃSKA
 9. HENRYK MARECZKO
 10. BEATA OLESIUK                -  Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
 11. ZENON SOBICH
 12. BARBARA STAROWNIK
 13. ANDRZEJ TRUBALSKI
 14. SYLWIA WRÓBLEWSKA      -  Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
 15. PIOTR ZBIERSKI

 

Komisje Rady Gminy Uścimów

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

- Jan Krasowski – Przewodniczący Komisji

- Patrycja Bartkowicz

- Henryk Mareczko

 

 

Komisja Rewizyjna

 

- Piotr Zbierski – Przewodniczący Komisji

- Agnieszka Leszczyńska

- Andrzej Trubalski

 

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Samorządności Społecznej

 

- Andrzej Trubalski – Przewodniczący Komisji

- Henryk Mareczko

- Zenon Sobich

- Barbara Starownik

- Piotr Zbierski

 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego

 

- Agata Huszaluk - Przewodniczący Komisji

- Jan Krasowski

- Agnieszka Leszczyńska

- Zenon Sobich

- Sylwia Wróblewska

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Sportu i Turystyki

 

- Ewa Gojda - Przewodniczący Komisji

- Patrycja Bartkowicz

- Marzena Grysza

- Aneta Klepka

- Beata Olesiuk