Jesteś na: Urząd Gminy Rada Gminy Uścimów
Rada Gminy Uścimów
 1. PATRYCJA BARTKOWICZ
 2. KRZYSZTOF DUKLEWSKI - Przewodniczący Rady Gminy
 3. EWA GOJDA
 4. MARZENA GRYSZA
 5. AGATA HUSZALUK
 6. ANETA KLEPKA
 7. JAN KRASOWSKI
 8. AGNIESZKA LESZCZYŃSKA
 9. HENRYK MARECZKO
 10. BEATA OLESIUK -  Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
 11. ZENON SOBICH
 12. BARBARA STAROWNIK
 13. ANDRZEJ TRUBALSKI
 14. SYLWIA WRÓBLEWSKA -  Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
 15. PIOTR ZBIERSKI

 

Komisje Rady Gminy Uścimów
 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
 • Jan Krasowski – Przewodniczący Komisji
 • Patrycja Bartkowicz
 • Henryk Mareczko
 • Barbara Starownik
 • Aneta Klepka
 
 
Komisja Rewizyjna
 • Piotr Zbierski – Przewodniczący Komisji
 • Agnieszka Leszczyńska
 • Andrzej Trubalski
 • Ewa Gojda
 • Agata Huszaluk
 
 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Samorządności Społecznej
 
 • Andrzej Trubalski – Przewodniczący Komisji
 • Henryk Mareczko
 • Zenon Sobich
 • Barbara Starownik
 • Piotr Zbierski
 
 
Komisja Budżetu, Finansów, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego
 
 • Agata Huszaluk - Przewodniczący Komisji
 • Jan Krasowski
 • Agnieszka Leszczyńska
 • Zenon Sobich
 • Beata Olesiuk
 
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Sportu i Turystyki
 
 • Ewa Gojda - Przewodniczący Komisji
 • Patrycja Bartkowicz
 • Marzena Grysza
 • Aneta Klepka
 • Sylwia Wróblewska