Jesteś na: Aktualności Zaproszenie na Komisję Rewizyjną

Aktualności   Odsłuchaj

Zaproszenie na Komisję Rewizyjną

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Uścimowie z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Uścimów za 2017 r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia gminnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2017 r.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Janina Grabowska
Liczba wyświetleń: 120
Powrót