Jesteś na: Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami   Odsłuchaj

Szanowni Państwo,

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od 01.07.2013 r obowiązuje ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie zobowiązująca gminy do zorganizowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. 

 

Dane firmy obsugującej Gmine Uścimów w zakresie gospodarki odpadami:

 

Odpady firma

W razie potrzeby poniżej znajdą się dane kontaktowe do pracowników Refaratu Gospodarki Komunalnej

Referat 81 852 30 63

Kierownik 668 110 448


Konserwatorzy:

- Duklewski Marek 728 353 162

- Grzeszczuk Sławomir 728 353 161

- Petryszak Stanisław 696 567 791

- Smagorowicz Marek 728 353 160

- Wołowicz Janusz 664 043 808

 

Informacje   Odsłuchaj