Jesteś na: Gospodarka Projekty ze środków zewnętrznych Projekty realizowane w latach 2003 -... 2008 ZPORR - Budowa sieci wodociągowej

Lata 2003 - 2008

2008 ZPORR - Budowa sieci wodociągowej
opublikowano: 21-03-2018

2008 ZPORR - Budowa sieci wodociągowej

W miesiącu grudniu 2008 roku Gmina Uścimów zakończyła realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej Maśluchy – Krasne i stacji podniesienia ciśnienia w miejscowości Krasne" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytetu 3 – Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Całkowity koszt projektu wynosił: 578 902,07 PLN w tym:
39 315,74 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
539 586,33 PLN z budżetu gminy Uścimów
 
Wykonawca inwestycji:
Konsorcjum Lider:
AQUA Sp. Z o.o.
21-008 Tomaszowice
Konsorcium:
Firma Bartosz Sp. J. Bujowicki , Sobiech , Cybułko
ul. Sejneńska 7
15-399 Białystok
 
Realizację projektu rozpoczęto w dniu 04 listopada 2005 r. w ramach którego wykonano następujący zakres rzeczowy:
  • wykonano sieć wodociągową o długości – 1 956 mb

  • wykonano stację kontenerową podniesienia ciśnienia – 1 szt. o kubaturze 25 m2

  • wykonano zbiornik retencyjny na wodę, stalowy o pojemności 50 m3 – 2 szt.

  • wykonano komorę rozdzielczą – 1 szt.

  • wykonano komorę zasuw – 1 szt.

  • wykonano komorę zasuw spustowych – 2 szt.

  • wykonano komorę pomiarów – 1 szt.

  • wykonano ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych – 140 mb

  • wykonano drogi wewnętrzne – 240 m2

 
Prace związane z realizacją projektu zakończono w grudniu 2008 r.
ZPORR
Liczba wyświetleń: 1039
Powrót