Start
Witaj na stronie Gminy Uścimów
Azbest PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 listopada 2014 07:26

Szanowni Państwo,
W związku z trwającym projektem pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i  unieszkodliwiania”, którego okres realizacji trwa od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2016 r. informujemy, że:

nabór wniosków dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na usuwanie azbestu w 2015 r. planowany jest na okres od 3 do 28 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Uścimów.


Realizacja zadań polega na:
1) demontażu eternitu z dachów, odbiór (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Wymagane dokumenty:

-   wniosek dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych (czytelnie podpisany przez osobę składającą),
-   kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego w Lubartowie lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Lubartowie wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku usunięcia płyt azbestowo-cementowych, pochodzących z demontaży pokryć dachowych przed 2004r.).

2) usunięciu eternitu zgromadzonego na nieruchomościach poprzez odbiór (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest:

2a) przed wejściem w życie przepisów (06.05.2004r.).

Wymagane dokumenty:

- wniosek dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych,
2b) po wejściu w życie przepisów (06.05.2004r.).

Wymagane dokumenty:

- wniosek dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych oraz oryginał lub kopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem oświadczenia wykonawcy demontażu.

Druki do uzyskania w Urzędzie Gminy, pokój nr 6 oraz na www.azbest.lubelskie.pl w zakładce Do pobrania.


REGULAMIN

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ULOTKA

 

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt:
Gminny Koordynator Projektu: Urząd Gminy Uścimów, pok. 6,
tel. 81 8523033, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 
informacja dla mieszkańców Starej Jedlanki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 października 2014 12:50

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW


MIEJSCOWOŚCI STARA JEDLANKA


W związku ze zmianą numerów ewidencyjnych

nieruchomości i zmianą nazwy miejscowości

w miejscowości Stara Jedlanka

prosi się mieszkańców o wymianę

dowodów osobistych.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

  1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące.

  2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby – o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić niezwłocznie;

  3. upływu terminu ważności dowodu osobistego - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.


 
Kolektory słoneczne w Gminie Uścimów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 26 września 2014 10:13

MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
Inwentaryzacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 sierpnia 2014 08:17

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBESTWójt Gminy Uścimów informuje, że od dnia 25 sierpnia 2014 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo, składowanych na posesjach wyrobów azbestowych oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.).

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie niepotrzebnych wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy Uścimów.

Inspektorzy terenowi wykonujący pomiary będą posiadali upoważnienie Wójta Gminy Uścimów.
 
Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych PDF Drukuj Email
Wpisany przez AAnasiewicz   
piątek, 08 sierpnia 2014 12:56

Urząd Gminy w Starym Uścimowie informuje, że firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew utworzyła na terenie gminy Uścimów punkty odbioru odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Punkty znajdują się:

  1. Krasne 29 B

  2. Kolonia Orzechów 47

Wszelkich informacji dotyczących podpisywania umów, odbioru odpadów itp. uzyskają Państwo w/w punktach oraz w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie tel. 83 355-12-68.


 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Piątek
28 Listopada 2014
Imieniny obchodzą
Gościrad, Grzegorz, Jakub, Lesław,
Lesława, Rufin, Zdzisław

Do końca roku zostało 34 dni.
Zodiak: Strzelec

Reklama

Reklama

Reklama