Start
Witaj na stronie Gminy Uścimów
zapraszamy na stronę projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 marca 2015 09:19

strona o solarach w Gminie Uścimów


 
Harmonogram IV-VI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 marca 2015 15:18

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ

ODPADÓW ZBIERANY W SPOSÓB SELEKTYWNY NA ROK 2015

GMINA UŚCIMÓW

 

MIEJSCOWOŚĆ

MIESIĄC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

 

 

 

 

Maśluchy, Krasne, Kolonia Krasne, Orzechów, Drozdówka

 

 

11.04.2015 r.

(sobota)

 

09.05.2015 r.

(sobota)

 

13.06.2015 r.

(sobota)

Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Głębokie, Stara Jedlanka, Nowa Jedlanka, Ochoża, Rudka Starościańska

 

18.04.2015 r.

(sobota)

 

16.05.2015 r.

(sobota)

 

20.06.2015 r.

(sobota)

 

UWAGA

 

Prosimy o wystawianie pojemników i odpadów zbieranych w sposób selektywny

do godz. 7.00


Harmonogram na kolejne miesiące będzie rozdawany podczas odbioru odpadów


 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 marca 2015 15:41

OGŁOSZENIE


W związku z kończącym się naborem wniosków na

dofinansowanie nowych pokryć dachowych na budynkach

mieszkalnych w ramach realizacji projektu

pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi

na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym

monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego

we współpracy z Gminą Uścimów


Wójt Gminy Uścimów

zwraca się z prośbą o pilne składanie wniosków przez osoby spełniające kryteria zawarte w § 4 Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, tj.:

  1. dochód na osobę w rodzinie – maksymalnie 456,00 zł na osobę w rodzinie na miesiąc

  2. dochód na osobę samotnie gospodarującą – 542,00 zł na miesiąc,

  3. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zgłoszenie wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwolenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej,

2) kopię mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiąca załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.

 

Szczegółowych informacji na temat dofinansowania udziela

P. Monika Grzesiuk – Gminny Koordynator Projektu, tel. 81 – 852-30-33.

 

Wójt Gminy

Stanisław Wołoszkiewicz


 

Kalendarz


Dzisiaj jest: Sobota
28 Marca 2015
Imieniny obchodzą
Aniela, Antoni, Jan, Krzesisław,
Sykstus

Do końca roku zostało 279 dni.
Zodiak: Baran

Reklama

Reklama

Reklama