Jesteś na: Gospodarka komunalna
Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo,

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. 

Od 1.07.2013 r obowiązuje ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie zobowiązująca gminy do zorganizowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. 

 

Dane firmy obsługującej Gminę Uścimów w zakresie gospodarki odpadami:
 

USŁUGI TRANSPORTOWE GABRIEL GORZEL KAZIMIERZÓWKA 97; 21-040 ŚWIDNIK

TEL: 602-768-346

 

W razie potrzeby poniżej znajdą się dane kontaktowe do pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (081) 852 30 63

 
  • Kierownik 668 110 448
  • Konserwator hydrofornii w Starym Uścimowie - 728 353 162
  • Konserwator hydrofornii w Drozdówce - 728 353 161
  • Konserwator oczyszczalni ścieków w Nowej Jedlance - 696 567 791
  • Operator maszyn specjalnych - 728 353 160
  • Konserwator oczyszczalni ścieków w Starym Uścimowie - 664 043 808

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm. ) Wójt Gminy Uścimów  udostępnia informację o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, prowadzony jest samodzielnie przez Gminę Uścimów, zlokalizowany na terenie Gminy Uścimów, Stary Uścimów (baza Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ). Czynny we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00.

 

2. Usługi Transportowe Gabriel Gorzel, Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik, w terminie określonym w „harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Uścimów” odbywa się zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych bezpośrednio z nieruchomości. 

 

 

Informacje   Odsłuchaj

‹ Poprzednia strona 1 2 3 Następna strona ›