Jesteś na: Gmina
Gmina
Gmina Uścimów to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, a jej siedzibą jest Stary Uścimów. Położona jest w północno-zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.
 
Sąsiaduje z gminami: Dębowa Kłoda, Ludwin, Ostrów Lubelski, Parczew i Sosnowica.
 
Położenie gminy na tle kraju można uznać za korzystne. Pomimo faktu, iż usytuowana jest ona w peryferyjnej części Polski, cechuje się stosunkowo niedalekimi odległościami od ważnych, makroregionalnych ośrodków miejskich. Odległość ze Starego Uścimowa do miasta stołecznego - Warszawy wynosi ok. 200 km, do Kielc ok. 220 km, do Rzeszowa ok. 200 km.
 
Dodatkowo, gmina położona jest w odległości mniejszej niż 100 km od ważnych przejść granicznych z Ukrainą i Białorusią: Dorohuska (ok. 90 km) i Sławatycz: (ok. 80 km).

 

Gmina Uścimów wchodzi w skład północnej części województwa lubelskiego, oddalona jest o około 50 km na północny wschód od Lublina. Odległość gminy od stolicy województwa nie jest więc duża, natomiast gmina położona jest w pewnym oddaleniu od głównych, krajowych i wojewódzkich sieci komunikacyjnych - żaden z głównych szlaków drogowych nie przebiega przez jej obszar, przez co gmina jest słabiej skomunikowana z Lublinem i innymi, ważnymi ośrodkami miejskimi regionu.

 

Administracyjnie gmina Uścimów przynależy do powiatu lubartowskiego. Jest to obszar położony na granicy trzech krain geograficznych: Mazowsza, Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego. Teren powiatu w większości zajmuje Wysoczyzną Lubartowska, będąca częścią Mazowsza, natomiast pozostała część wchodzi w skład Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskego (Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej) należącego do Polesia Lubelskiego. Powiat lubartowski sąsiaduje z powiatami: lubelskim, łęczyńskim, parczewskim, radzyńskim, łukowskim, puławskim i ryckim.

 

Nieskażone przez przemysł środowisko przyrodnicze obszaru gminy sprzyja występowaniu wielu rzadkich gatunków flory i fauny. Dla ochrony tych wartości, teren niemalże całej gminy został włączony w granice Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie. Dla ochrony najcenniejszych fragmentów Parku przygotowuje się również utworzenie rezerwatu przyrody 'Bobrówka'. W trakcie przygotowania są także trasy ścieżek rowerowych, zachęcające do poznawania tych terenów i sycenia oczu pięknem krajobrazu.

 
Atrakcyjne położenie, przepiękne widoki, nieskażone środowisko - wszystko to stwarza doskonałe warunki do rozwoju turystyki, tym bardziej, że w ofercie gminy w sezonie letnim znajduje się prawie 1400 miejsc noclegowych.
 
Dominującym w gminie działem gospodarki jest rolnictwo. Gospodarstwa indywidualne, do których należy 99% użytków rolnych, dotychczas prowadziły produkcje wielokierunkową, w ostatnich latach zaczęły się specjalizować w hodowli drobiu.
 
W gminie są trzy szkoły podstawowe: w Krasnem, Nowej Jedlance i Uścimowie oraz gimnazjum w Starym Uścimowie. Funkcjonują również dwie biblioteki: w Uścimowie i Nowej Jedlance.
 
Główną imprezą sportowo-rekreacyjną organizowaną przez Urząd Gminy w Uścimowie jest 'Bieg Jezior' odbywający się w pierwszą niedzielę sierpnia.
 
Jest to też jednocześnie jedna z większych imprez organizowanych w okresie wakacji na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.