Jesteś na: Aktualności Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Lubartowski informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz.2030, z 2018r. poz 1467,2212 i z 2019 r. poz 1467), na terenie Powiatu Lubartowskiego funkcjonują następujące punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Adresy i godziny przyjęć:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 62, 21 – 100 Lubartów:

Tel. 691 803 387

 • godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – Adwokaci;
 • godz. 11:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku – Radcowie Prawni.

Dom Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Kościuszki 1, 21 – 150 Kock:

Tel. 691 712 976

 • godz. 7:30 – 11:30, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21 – 110 Ostrów Lubelski:

Tel. 691 712 976

 • godz. 12:30 – 16:30, od poniedziałku do piątku – organizacja pozarządowa Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają niżej wymienione osoby po przedłożeniu stosownych dokumentów:
 • młodzież do 26 roku życia (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość);
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia);
 • osoby, które ukończyły 65 lat (po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość);
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny);
 • kombatanci (po przedłożeniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • weterani (po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa);
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności). 

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Jednocześnie podajemy adres strony Ministerstwa Sprawiedliwości (darmowapomocprawna.ms.gov.pl), gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną.