Jesteś na: Gospodarka Susza rolnicza 2022
Susza rolnicza 2022

Susza rolnicza 2022 - wnioski suszowe wyłącznie przez aplikację - informacje

Wójt Gminy Uścimów przypomina, iż wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą”

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

Tym samym szkód spowodowanych suszą nie szacują już Komisje Gminne.
Na podstawie wyników Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (link do strony: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0608132/ ) na obszarze Gminy Uścimów stwierdzono dotychczas zagrożenie w załączenie zestawienie.


Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany. Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października.

Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.


Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem zbiór plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.


Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

 

Ikona pdfInstrukcja obsługi aplikacji internetowej do składania wniosków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.22 MB]

Ikona pdfCyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [111.31 KB]