Jesteś na: Gmina Gminna Biblioteka Publiczna w Uścimowie
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W UŚCIMOWIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Uścimowie działa od 1960 roku. Rozpoczęła swą działalność na bazie biblioteki szkolnej. Biblioteka Publiczna w Uścimowie jest samorządową instytucją kultury, którą prowadzi Gmina Uścimów. Nadzór bezpośredni nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy, natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Biblioteka Powiatowa. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Siedzibą Biblioteki jest Stary Uścimów, a terenem działania cała Gmina. Gminna Biblioteka Publiczna ma Filię Biblioteczną w Nowej Jedlance. Filia ma siedzibę w budynku OSP Nowa Jedlanka. W sezonie letnim zaspokajamy także potrzeby czytelnicze naszych wczasowiczów, wypoczywających nad pobliskimi jeziorami.

 

Siedzibą Biblioteki jest niewielki, (stary) budynek drewniany o powierzchni użytkowej ok. 80 m2. We wcześniejszym okresie budynek ten pełnił funkcję przedszkola. Po zlikwidowaniu przedszkola, stał się siedzibą dla dwóch organizacji - Biblioteki i Ośrodka Pomocy Społecznej. W chwili obecnej budynek ten w całości zajmuje Biblioteka, mieści się tu Izba Regionalna, niewielka czytelnia ,oraz 2 pokoje gdzie znajduje się księgozbiór Biblioteki oraz komputery z dostępem do Internetu, zakupione z programu „Ikonka”.

 

Główne wyposażenie Biblioteki w Uścimowie to 20 regałów na książki, 6 stolików, 18 krzesełek, 4 komputery z biurkami i krzesłami obrotowymi.

 

Zespół biblioteczny to: Dyrektor GBP w Uścimowie Magdalena Haraszczuk, kierownik Filii Bibliotecznej pani Justyna Musiej oraz główny księgowy Ewelina Musiej.


  
Prasa regionalna „Echo Powiatu Lubartowskiego” czy „Lubartowiak” pochwalają poza pracą typowo biblioteczną, działalność kulturalno - informacyjną Biblioteki, np. utworzenie „Izby Regionalnej” czy promowanie pracy twórców ludowych.