Jesteś na: Gospodarka komunalna Zasady segregacji śmieci
Zasady segregacji śmieci
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
 
Mieszkańcy Gminy Uścimów segregując odpady w swoich domach powinni rozdzielać je na poszczególne frakcje i umieszczać je w workach lub pojemnikach:
 

SZKŁO - KOLOR ZIELONY

wrzucamy

nie wrzucamy

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek),
 • szklane opakowania po kosmetykach,
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szkła tłuczonego, stłuczonych opakowań szklanych (słoików, butelek) luster i szkła zbrojonego, szyb okiennych, szyb samochodowych,fajansu, porcelany i ceramiki,
 • lamp jarzeniowych, zużytych żarówek,
 • szklanych opakowań po lekach,
 • szkła gospodarczego (misek, szklanych talerzy, figurek itp.),szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • zakrętek, przykrywek, kapsli i korków;
 

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – KOLOR ŻÓŁTY

wrzucamy

nie wrzucamy

 • zgniecione butelki TYPU PET,
 • plastikowe opakowania po płynach i napojach, zakrętki,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. po szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.,),
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki itp.,
 • aluminiowe puszki po napojach , sokach
 • puszki z blachy stalowej po żywności (np. po konserwach)
 • metalowe kapsle z butelek,zakrętki ze słoików i innych pojemników,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i napojach);
 • tworzyw piankowych i styropianu,
 • nieopróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach, olejach i smarach przemysłowych,
 • worków i pojemników po nawozach sztucznych,
  środkach ochrony roślin,
 • wyrobów z PCV np. płytki, wykładziny,
 • strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
 • obudowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wiader, zabawek
 

PAPIER I TEKTURA – KOLOR NIEBIESKI

wrzucamy

nie wrzucamy

 • opakowania z papieru i tektury,
 • gazety, czasopisma, książki, zeszyty, katalogi,
 • torby i worki papierowe,
 • papier szkolny , biurowy i pakowy;
 • zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margaryny itp.,
 • worków po wapnie, cemencie, gipsie,
 • tapet, fotografii, zdjęć, kalki, folii aluminiowych;
 • pieluch jednorazowych i odpadów higienicznych,
 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI „BIO” - KOLOR BRĄZOWY

wrzucamy

nie wrzucam

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki),
 • resztki jedzenia,
 • drobne gałęzie drzew i krzewów,
 • trociny, korę drzew,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty;
 • kości zwierząt, odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
 

POJEMNIK LUB WOREK KOLORU CZARNEGO NA ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI

wrzucamy

nie wrzucamy

 

 • odpady pozostałe po segregacji.
 • odpadów komunalnych, które należy zbierać w sposób selektywny,
 • odpadów komunalnych, które mogą być przekazywane bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 
 
Prosimy o wystawianie odpadów przed posesję zgodnie z harmonogramem do godz. 7.00!! Większa ilość worków do segregacji odpadów dostępna jest w biurze Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Uścimów lub bezpośrednio u pracowników firmy odbierającej odpady podczas zbiórki.
 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI POWSTAŁYMI W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na działce o nr ewidencyjnym 40/6 w miejscowości Stary Uścimów (dawny plac Spółdzielni Rolniczo-Handlowej). PSZOK jest dostępny dla mieszkańców ponoszących opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Uścimów tylko dwa razy w tygodniu we wtorek oraz czwartek w godz. od 10.00 do 12.00. Z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
PSZOK przyjmuje nieodpłatnie następujące odpady:
 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe (odbiór także bezpośrednio spod nieruchomości
  zgodnie z harmonogramem) meble ogrodowe, drewniane, z tworzyw sztucznych, szafy, szafki, stoliki, krzesła, wersalki, fotele, zabawki, wózki, chodziki dziecięce, sprzęt rekreacyjny i sportowy;
 2. przeterminowane leki (można wrzucać do pojemników ustawionych w aptece);
 3. zużyte baterie (można wrzucać do pojemnika ustawionego w Urzędzie Gminy);
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD i RTV (odbiór także bezpośrednio
  spod nieruchomości zgodnie z harmonogramem);
 5. odpady budowlane i rozbiórkowe – gruz, płytki ceramiczne, ceramika sanitarna, okna,
  drzwi, elementy wyposażenia mieszkań, szkło okienne (odbiór także bezpośrednio spod nieruchomości zgodnie z harmonogramem);
 6. zużyte opony;
 7. tekstylia - dywany, chodniki, wykładziny dywanowe, z tworzyw sztucznych lub PCV;
 8. popiół i żużel;
 
W PSZOK-u nie będą przyjmowane:
 1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 2. odpady budowlane zawierające azbest, papa, smołę itp.
 3. odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.
 
Odpady zmieszane powinny być umieszczone w pojemnikach bądź workach koloru czarnego. Mieszkańcy zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. W przypadku braku pojemnika do zakupu worków na odpady zmieszane (koloru czarnego) we własnym zakresie.
 

Nieprawidłowa segregacja odpadów może skutkować ich nieodebraniem przez firmę wywozową lub wyższą opłatą.

Nieprawidłowo segregujesz zapłacisz więcej.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

 • pytaj w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Uścimów,
 • odwiedź stronę internetową Urzędu Gminy Uścimów www.uscimow.org.pl zakładka: GOSPODARKA KOMUNALNA – GOSPODARKA ODPADAMI,
 • zadzwoń pod nr tel (81) 85 23 063.