Jesteś na: Aktualności Dofinansowanie do...

Aktualności

Pies o biało-czarnym umaszczeniu z radosnym wyrazem twarzy z przodu i kot odpoczywający w tle na zielonej trawie.
opublikowano: 18-04-2024

Dofinansowanie do sterylizacji/kastracji kotów – od 19 kwietnia 2024 r.

Urząd Gminy Uścimów informuje, że zgodnie z Uchwałą nr LVI/340/2024 Rady Gminy Uścimów z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uścimów w 2024 roku” gmina dofinansowuje zabiegi sterylizacji/kastracji kotów.

Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Uścimów – właścicielom kotów (samców i samic). Warunkiem uzyskania dofinansowania
jest złożenie w Urzędzie Gminy Uścimów wniosku o dofinansowanie.Właściciel może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż jednego zabiegu rocznie.

Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania w Urzędzie Gminy, właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do lekarza weterynarii, który zawarł z gminą umowę i umówić się na przeprowadzenie zabiegu, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.


Zabieg sterylizacji/kastracji przeprowadzany będzie w:

  • Przychodnia Weterynaryjna w Ostrowie Lubelskim ul. Mickiewicza 25
     lek. weterynarii Dariusz Grzesiak


Ilość zabiegów sterylizacji lub kastracji z dofinansowaniem jest ograniczona wielkością środków zapewnionych na ten cel w budżecie gminy. W 2024 r. przeznaczono na ten cel kwotę 5 000,00 zł.
Uwaga: Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji kota. W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia innych
zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosić będzie właściciel zwierzęcia.

Dodatkowe informacje oraz wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy w Stary Uścimów – sekretariat tel. (81) 85 23 045

Załączniki

Liczba wyświetleń: 611
Powrót