Jesteś na: Aktualności Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne w sprawie...

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw
opublikowano: 30-08-2018

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Uścimów z dnia 29 sierpnia 2018 r. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy Uścimów z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego Wójt Gminy Uścimów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących:
1) projektu Statutu Sołectwa Drozdówka,
2) projektu Statutu Sołectwa Głębokie,
3) projektu Statutu Sołectwo Krasne,
4) projektu Statutu Sołectwo Maśluchy,
5) projektu Statutu Sołectwo Nowa Jedlanka,
6) projektu Statutu Sołectwo Nowy Uścimów,
7) projektu Statutu Sołectwo Ochoża,
8) projektu Statutu Sołectwo Orzechów Kolonia,
9) projektu Statutu Sołectwo Rudka Starościańska,
10) projektu Statutu Sołectwo Stara Jedlanka,
11) projektu Statutu Sołectwo Stary Uścimów.

Termin konsultacji:
30 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r.

Forma konsultacji:

Uwagi można zgłaszać na dostępnym formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów.

Projekty statutów udostępniane będą mieszkańcom poprzez:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Uścimów:
www.uguscimow.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Gminy Uścimów:
http://uscimow.org.pl/, w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE,
2. Wyłożenie projektów Statutów w okresie konsultacji u Sołtysa danego sołectwa,
3. Wyłożenie projektów Statutów z poszczególnych sołectw Urzędzie Gminy Uścimów
(pokój Nr 3), w dniach i godzinach urzędowania.
4. Ankieta konsultacyjna zamieszczona zostanie w BIP Urzędu Gminy Uścimów:
www.uguscimow.bip.lubelskie.pl , na stronie internetowej Gminy Uścimów:
http://uscimow.org.pl/, w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE; dostępna będzie również u Sołtysa danej miejscowości oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów.

 Ankietę konsultacyjną należy przesłać:

1) drogą elektroniczną na adres: uscimow@lubelskie.pl.
lub
2) złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Uścimowie lub przesłanie pocztą na adres Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Uścimów z dnia 29 sierpnia 2018 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [220.06 KB]

Ankieta konsultacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [155.21 KB]


Statut Sołectwa Drozdówka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [199.65 KB]

Statut Sołectwa Głębokie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [199.90 KB]

Statut Sołectwa Krasne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [200.37 KB]

Statut Sołectwa Maśluchy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [200.03 KB]

Statut Sołectwa Nowa Jedlanka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [200.30 KB]

Statut Sołectwa Nowy Uścimów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [199.82 KB]

Statut Sołectwa Ochoża, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [200.05 KB]

Statut Sołectwa Orzechów Kolonia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [200.34 KB]

Statut Sołęctwa Rudka Starościńska, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [199.95 KB]

Statut Sołectwa Stara Jedlanka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [200.28 KB]

Statut Sołectwa Stary Uścimów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [199.85 KB]

 

 

Liczba wyświetleń: 2618
Powrót