Jesteś na: Aktualności Wójt Gminy Uścimów – Gminny Komisarz...

Aktualności

Wójt Gminy Uścimów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowychw powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
opublikowano: 15-06-2020

Wójt Gminy Uścimów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowychw powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Uścimów. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Uścimów,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Dodatkowe umiejętności:
 1. posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 3. pełna sprawność fizyczna,
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 6. posiadanie prawo jazdy kat. B.
 
Informacje ważne dla osób składających oferty:
 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu zamieszkania,
  • telefonu,
  • adresu e-mail.
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
 
Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37,21-109 Stary Uścimów z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
 
Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
Liczba wyświetleń: 584
Powrót