Jesteś na: Aktualności Procedura szacowania strat w...

Aktualności

Procedura szacowania strat w gospodarstwach rolnych 2020 r.
opublikowano: 09-07-2020

Procedura szacowania strat w gospodarstwach rolnych 2020 r.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków

Szacowanie szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych, powstałych w granicach administracyjnych Gminy Uścimów jest możliwe po złożeniu do Urzędu Gminy Uścimów przez poszkodowanego rolnika stosownego wniosku zawierającego podpisaną zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, do 17 lipca 2020 r. Ponadto składający wniosek o szacowanie szkód zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczenia czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o szacowanie szkód w uprawach spowodowanych wystąpieniem suszy. Rolnicy ubiegający się o szacowanie strat proszeni są o dołączenie kopii wniosków składanych do ARiMR o dopłaty, w celu weryfikacji oświadczeń i sprawnej pracy komisji. Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z 29 maja 2020 r.

Wniosek o oszacowanie strat 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [186.83 KB]

procedura szacowania strat, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [114.91 KB]

Liczba wyświetleń: 778
Powrót