Jesteś na: Aktualności Informacja o dodatkowym naborze do...

Aktualności

Informacja o dodatkowym naborze do Projektu „Inwestycja OZE w Gminie Uścimów”
opublikowano: 23-07-2020

Informacja o dodatkowym naborze do Projektu „Inwestycja OZE w Gminie Uścimów”

Wójt Gminy Uścimów ogłasza dodatkowy nabór do Projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, związanego z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii (mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła aerotermalnych). Zakładane dofinansowanie wynosi 48 % kosztów zakupu i montażu instalacji OZE.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej bądź rolniczej w budynku montażu. Jeżeli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza, bądź rolnicza to Projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji.

Montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych można przeprowadzić na budynku mieszkalnym lub gospodarczym (z wyłączeniem dachów pokrytych wyrobami zawierającymi azbest) lub na gruncie.

 

Informacje do instalacji kolektorów słonecznych:

 

 1. Budynek musi posiadać instalację ciepłej wody użytkowej.
 2. Ilość paneli oraz pojemność zbiornika na wodę będzie uzależniona od liczby domowników, zgodnej ze złożoną deklaracją uczestnictwa w Projekcie:
  • 2 panele słoneczne – liczna domowników od 2 do 4 osób,
  • 3 panele słoneczne – liczna domowników pow. 5 osób.
 3. Miejsce montażu podgrzewacza wody musi być zlokalizowane w pobliżu kotłowni.
 4. Wymagana wysokość pomieszczenia kotłowni to minimum 2,0 m.
 5. Wejście do pomieszczenia kotłowni (przez wszystkie drzwi przejścia do niej prowadzące) ewentualnie właz, muszą mieć minimalną szerokość 80 cm w świetle otworu.
 6. Jeden kolektor słoneczny do instalacji solarnej ma powierzchnię całkowitą ok. 2 m2.

 

Informacje do instalacji fotowoltaicznej:

 1. Orientacyjna, minimalna wolna powierzchnia dachu dla instalacji o mocy:
  1. 3,1 kW – 20 m2;
  2. 4,34 kW – 26 m2;
  3. 4,96 kW - 34 m2.
 2. Instalacje fotowoltaiczne nie będą zawierać urządzeń magazynujących energię (baterie akumulatorowe).
 3. Wnioskodawca musi być stroną umowy ze sprzedawcą usług energetycznych i posiadać aktualną umowę z PGE Obrót.
 4. Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych to 35 stopni na południe. Odchylenie w kierunku wschodnim czy zachodnim jest możliwe, ale stopniowo zmniejsza się wydajność.

 

Szacunkowy udział finansowy Mieszkańca w kosztach realizacji Projektu dla poszczególnych instalacji wynosi:

 1. pompa ciepła aerotermalna o mocy 2,0 kW – 6 812,42 zł,
 2. kocioł na biomasę o mocy 20 kW – 13 054,22 zł,
 3. 2 kolektory słoneczne montowane na budynku – 6 721, 96 zł,
 4. 2 kolektory słoneczne montowane na gruncie - 7 566,26 zł,
 5. 3 kolektory słoneczne montowane na budynku – 7 325,04 zł,
 6. instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,1 kW - 8 802,55 zł,
 7. instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,34 kW - 12 167,69 zł,
 8. instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,96 kW - 13 850,27 zł.

 

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji OZE zobowiązani są do złożenia deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz podpisania umowy użyczenia nieruchomości i umowy finansowej do dnia 7 sierpnia 2020 r.. Do podpisania umowy użyczenia nieruchomości wymagani są wszyscy współwłaściciele nieruchomości, na której będzie zainstalowana instalacja OZE.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych do deklaracji należy dołączyć kserokopie faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, z których będzie możliwość odczytania wielkości zużycia energii elektrycznej w całym roku kalendarzowym.

 

Składanie deklaracji i podpisywanie umów będzie się odbywać w siedzibie Urzędu Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30. Do podpisania umowy wymagany jest dowód osobisty.

 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (81) 85-23-026 w celu umówienia terminu spotkania.

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników gminy prosimy, aby osoby przychodzące na umówione wizyty były wyposażone w maseczki i rękawiczki ochronne.

 

Kontakt w sprawie Projektu:

- nr tel. (81) 85-23-026

- adres e-mail: inwestycje@uscimow.org.pl lub inwestycje2@uscimow.org.pl

 

 

 
Wójt Gminy Uścimów
(-) Eliza Smoleń
Liczba wyświetleń: 1368
Powrót