Jesteś na: Aktualności INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z...

Aktualności

Grafika ogólna
opublikowano: 02-12-2020

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. poz. 1845) informuję, że z dniem 28 listopada 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091).

W wyżej wymienionym rozporządzeniu wprowadzono następujące uregulowania, m.in.:
 
  • zakaz organizowania imprez, m.in. targów wystaw, kongresów, konferencji, (z wyłączeniem imprez organizowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) – ustalono datę skrajną obowiązywania do dnia 27 grudnia br.,
  • od dnia 28 listopada br. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym w parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2 znosi się zakaz: handlu detalicznego, prowadzenia działalności usługowej, prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych (wyjątek stanowią sale zabaw – zakaz prowadzenia obowiązuje do dnia 27 grudnia br.),
  • znosi się zakaz przemieszczania osób powyżej 70 roku życia,
  • wydłużono okres obowiązywania ograniczenia liczby uczestników zgromadzeń w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych do dnia 27 grudnia br.,
  • do 5 osób ograniczono liczbę osób biorących udział w imprezach i spotkaniach, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie – do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej spotkanie lub imprezę oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.
  • Ponadto wprowadzone zostały kolejne uregulowania.
W związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.1758, z późn. zm.1).
 
WOJEWODA LUBELSKI
 
Lech Sprawka 
 
Liczba wyświetleń: 508
Powrót