Jesteś na: Aktualności XXI edycja ogólnopolskiego konkursu...

Aktualności

Logo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
opublikowano: 15-04-2021

XXI edycja ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"

Wzorem lat ubiegłych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Dziękując za dotychczasowe wsparcie naszych działań oraz zaangażowanie w popularyzację idei konkursu, prosimy o upowszechnienie informacji o kolejnej edycji naszego przedsięwzięcia. 

Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także aktywizacji lokalnych społeczności. 

Od 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rokrocznie obejmuje swoim patronatem nasz konkurs. 

Laureaci, których przedsięwzięcia nagradzane są w konkursie, wykazują nie tylko aktywną przedsiębiorczą postawę, lecz stanowią znakomity przykład skutecznego i efektywnego wykorzystania w swojej działalności zewnętrznych źródeł finansowania, w tym także środków PROW. 

 

Warunki przystąpienia:

Do XXI edycji konkursu „Sposób na Sukces" mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. 

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w $6 ust. 7 Regulaminu Konkursu. 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

 

Osoby do kontaktu ze strony Centrum:

- Małgorzata Pucek, 22-125 62 12, lub 517 111 507, , m.pucek@cdr.gov.pl

- Beata Filipiak, 22-125 62 13, b.filipiak@cdr.gov.pl

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie CDR w Brwinowie :

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Liczba wyświetleń: 318
Powrót