Jesteś na: Aktualności Informacja o zasadach zgłaszania się...

Aktualności

Logo Uścimów na tle kwiatów
opublikowano: 08-06-2021

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy w 2020 r.

Rok 2020 jest drugim pełnym rokiem, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Uścimów zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Uścimów raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Uścimów.
 
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta zwołana została na dzień 22 czerwca 2021 r.
 
 
Nad przedstawionym przez Wójta Raportem o stanie Gminy Uścimów w 2020 r. przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.
 
W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Uścimów. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Uścimów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (czyli do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:30).
 
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
 
LINK DO TREŚCI RAPORTU O STANIE GMINY W 2020 R.:

https://uguscimow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=532&p1=szczegoly&p2=1642251

Ikona pdfZgłoszenie do udziału w debacie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [101.25 KB]

Ikona pdfZGŁOSZENIE do debaty nad Raportem o stanie Gminy Uścimów w 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [172.22 KB]

Liczba wyświetleń: 316
Powrót