Jesteś na: Aktualności Nowe stawki taryf dla zbiorowego...

Aktualności

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 18-08-2021

Nowe stawki taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od dnia 06 sierpnia 2021 r.

Wójt Gminy Uścimów uprzejmie informuje swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Uścimów. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 6 sierpnia 2021 roku.

 

 
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA OD 6.08.2021 R. NA OKRES 3 LAT 
Lp. Rodzaje cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat (netto)
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 - cena wody (zł/m3 ) 2,91 zł 2,93 zł 2,93 zł
2 - stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/kwartał) 6,53 zł 6,58 zł 6,60 zł
3 - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3 ) 7,39 zł 7,39 zł 7,39 zł

Do przedstawionych w tabelach cen i stawek opłat zostanie doliczony należny 8% podatek (VAT) od towarów i usług wg obowiązujących przepisów

Liczba wyświetleń: 385
Powrót