Jesteś na: Aktualności Nabór na Pracownika Socjalnego

Aktualności

Kobieta uśmiechnięta
opublikowano: 01-10-2021

Nabór na Pracownika Socjalnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisku Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie, Stary Uścimów 37, tel. 81 852 30 32

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  3. ukończenie do dnia 31.12.2013 roku studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   • pedagogika,
   • pedagogika specjalna,
   • politologia,
   • polityka społeczna,
   • psychologia,
   • socjologia,
   • nauki o rodzinie.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pozwalająca na wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku z zakresu: pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, itp.
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat.B
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie.
Liczba wyświetleń: 441
Powrót