Jesteś na: Aktualności Wójt Gminy Uścimów informuje, że...

Aktualności

Logo Centrum Projektów Polska Cyfrowa
opublikowano: 21-10-2021

Wójt Gminy Uścimów informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie.

W przypadku dzieci nieletnich oświadczenie wraz ze zgodą wypełnia rodzic/opiekun prawny, w przypadku ucznia pełnoletniego dokumenty wypełnia on sam.

Gmina Uścimów będzie wnioskować o dofinansowanie na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów uczniów lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Gmina może otrzymać dofinansowanie na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Osoby spełniające kryteria uczestniczenia w projekcie mogą pobrać i złożyć do dnia 3 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Uścimów (w godzinach 7:30-15:30 w pokoju nr. 8)  odpowiednie oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć je do oświadczenia.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę.

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Ikona docxRegulamin konkursu - załącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [140.65 KB]

Ikona docOświadczenie rodzica/opiekuna - załącznik nr 2, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [151.00 KB]

Ikona docOświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność - załącznik nr 3, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [151.50 KB]

Ikona docxZgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 4, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [76.84 KB]

Liczba wyświetleń: 840
Powrót