Jesteś na: Aktualności Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
opublikowano: 20-09-2021

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Uścimów informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 2156/2021/D/OZ z dnia 14.09.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina Uścimów informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 2156/2021/D/OZ z dnia 14.09.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Ochrona Środowiska

Liczba wyświetleń: 3
Powrót