Jesteś na: Aktualności Informacja o rozpoczęciu realizacji...

Aktualności

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Model wsparcia seniorów w
Gminie Uścimów”
opublikowano: 22-12-2021

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Model wsparcia seniorów w Gminie Uścimów”

Gmina Uścimów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie informuje, że z dniem 01.01.2022r. rozpocznie realizację projektu „Model wsparcia seniorów w Gminie Uścimów” nr RPLU.11.02.00-06-0144/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Gmina Uścimów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie informuje, że z dniem

01.01.2022r. rozpocznie realizację projektu „Model wsparcia seniorów w Gminie Uścimów” nr

RPLU.11.02.00-06-0144/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.2: Usługi

społeczne i zdrowotne.

Projekt jest realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Liderem: Fundacją FLOW, ul. Szewska

6, 20-086 Lublin, NIP:7123394106, a Partnerem: Gminą Uścimów/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w

Starym Uścimowie, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów, NIP 7141472911.

Termin realizacji: od 01.01.2022 r. do 31.08.2023r.

 

  

Ikona pdfInformacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Model wsparcia seniorów w Gminie Uścimów”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [211.54 KB]

 

 

Liczba wyświetleń: 529
Powrót