Jesteś na: Aktualności Nabór na pracownika socjalnego

Aktualności

Rozmowa o prace
opublikowano: 20-01-2022

Nabór na pracownika socjalnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisku Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie, Stary Uścimów w 37, tel. 81 852 30 32


Wymagania niezbędne: 

 1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków: a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 
 2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, 
 3. ukończenie do dnia 31.12.2013 roku studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: 
  • pedagogika, 
  • pedagogika specjalna, 
  • politologia, 
  • polityka społeczna, 
  • psychologia, 
  • socjologia, 
  • nauki o rodzinie. 
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 6. nieposzlakowana opinia. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 1. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pozwalająca na wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku z zakresu: pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, itp. 
 2. umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym, 
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
 4. prawo jazdy kat.B 
 5. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem, 
 6. mile widziane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego. 

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie. 

 

Liczba wyświetleń: 309
Powrót