Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Aktualności

rolnik na polu
opublikowano: 26-01-2022

OGŁOSZENIE INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wójt Gminy Uścimów przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie

 

 

od dnia 1 lutego 2022r.  do 28 luty 2022r.

 

 

należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. 

 

Od 01 stycznia 2019 roku każdy rolnik, który posiada bydło na  podstawie zaświadczenia z ARiMR  o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producentów rolnych może otrzymać roczny limit zwrotu podatku ustalony na podstawie art 4 ust. 2 Ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Każdy rolnik, składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, wystawione od dnia 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022r., zaświadczenie z ARIMR o  średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, aktualne umowy dzierżawy lub oświadczenie o dzierżawionych działkach i oświadczenie o prowadzonej działalności rolniczej niezbędne do otrzymania pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego  oraz wskazać rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego

 

Limit roczny ustala się w następujący sposób
 
110 litrów ON na 1 ha użytków rolnych
 stawka zwrotu podatku na 1 litr to 1,00 zł.
 
110 litrów x wielkość użytków rolnych  w ha x 1 zł. 
 
40 litrów ON na jedną dużą jednostkę bydła
 
40 litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek bydła w szt x 1 zł. 
 
 
 
Liczba wyświetleń: 418
Powrót