Jesteś na: Aktualności Konkurs plastyczny pt. " Dbam o...

Aktualności

Logo OZE.pl
opublikowano: 04-03-2022

Konkurs plastyczny pt. " Dbam o przyszłość z OZE".

Uprzejmie informuję, że Oddział Odnawialnych Źródeł Energii, Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie realizujący Projekt, pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" (PDE) w ramach działań edukacyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie województwa lubelskiego, organizuje konkurs plastyczny pt. „Dbam o przyszłość z OZE".

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w podziale na dwie kategorie wiekowe. Działania edukacyjne organizowane przez doradców energetycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa lubelskiego w dziedzinach takich jak: klimat, środowisko i energia oraz mają zachęcić do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, propagowania idei proekologicznego stylu życia, a także kształtowania poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.

O wynikach Konkursu wszyscy laureaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do dnia 22 kwietnia 2022 roku - Światowy Dzień Ziemi.

Ikona pdfRegulamin Konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.01 MB]

Liczba wyświetleń: 1265
Powrót