Jesteś na: Aktualności Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci...

Aktualności

góry i logo krus
opublikowano: 25-04-2022

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich w 2022 roku zorganizowała turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2007 a 2015 rokiem. Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dzieci jest podleganie przynajmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) ubezpieczeniu społecznemu w KRUS z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, który dostępny jest w Placówkach Terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinna być dołączona Informacja o stanie zdrowia dziecka (załącznik nr 2) wypełniona i podpisana przez rodzica. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

 

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

  • ogólny stan zdrowia dziecka,
  • przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR,
  • zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się. 

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

  • Choroby narządu ruchu, m. in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady podstawy, itp.
  • Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m. in. stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.
  • Dziecięce porażenie mózgowe z zachowana zdolnością do samodzielnego poruszania się.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci odbywają się w następujących terminach:

  • układ oddechowy – CRR KRUS w Iwoniczu Zdroju w dniach 04.08 – 24.08. 2022 r.
  • układ ruchu – CRR KRUS w Jedlcu w dniach 01.08 – 21.08.2022 r.

Bezpłatny przejazd dzieci na turnus rehabilitacyjny oraz ich powrót wraz z opieką podczas przewozu zapewnia KRUS.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w O/R KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, pok. 36, tel. 81759 34 42 i 81759 34 36 lub w Placówce Terenowej KRUS w Lubartowie, ul. Lipowa 2a, pokój 1, tel. 818554075

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO PLACÓWEK TERENOWYCH KASY.

 

Ikona docxSanatorium ulotka, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [32.40 KB]

Ikona pdfOświadczenie rodzica opiekuna dot. zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [101.23 KB]

Ikona pdfWniosek, Rodo, oświadczenie - Rehabilitacja dzieci rolników 2022r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.08 MB]

Liczba wyświetleń: 447
Powrót