Jesteś na: Aktualności Spotkania konsultacyjne dla...

Aktualności

logotypy
opublikowano: 09-09-2022

Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców z obszaru LGD „Polesie” w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” serdecznie zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dotyczących opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD. Spotkania skierowane są do przedstawicieli sektorów: gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców z obszaru LGD „Polesie” tj.: lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych budowaniem nowej strategii i rozwojem naszego obszaru.

Harmonogram spotkań w poszczególnych Gminach:

 

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania

Termin i godzina

1.

Gmina Ludwin

Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie

Ludwin 52, 21-075 Ludwin

06.09.2022 (wtorek)

godz. 10.00

2.

Gmina Łęczna

Urząd Miejski/sala Rady Miejskiej

Pl. Kościuszki 22, 21-010 Łęczna

07.09.2022 (środa)

godz. 10.00

3.

Gmina Puchaczów

Dwór Lachertów

Ciechanki 223 B, 21-013 Puchaczów

08.09.2022 (czwartek)

godz. 10.00

4.

Gmina Cyców

Urząd Gminy Cyców/sala konferencyjna

ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców

09.09.2022 (piątek)

godz. 10.00

5.

Gmina Sosnowica

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy

ul. Sportowa 2, 21-230 Sosnowica

12.09.2022 (poniedziałek)

godz. 10.00

6.

Gmina Spiczyn

Urząd Gminy w Spiczynie/sala konferencyjna

Spiczyn 10 c, 21-077 Spiczyn

13.09.2022 (wtorek)

godz. 10.00

7.

Gmina Urszulin

Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie

ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

14.09.2022 (środa)

godz. 10.00

8.

Gmina Uścimów

OSP Głebokie

Głębokie 29, 21- 109 Uścimów

15.09.2022 (czwartek)

godz. 10.00

9.

Gmina Wierzbica

Urząd Gminy Wierzbica/sala konferencyjna

ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica

 

19.09.2022 (poniedziałek)

godz. 10.00

Program spotkania:

  1. analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru (m.in. analiza SWOT);
  2. identyfikacja i analiza celów i rezultatów planowanych działań;
  3. analiza możliwości wdrażania projektów Smart Village;
  4. analiza możliwości wdrażania projektów innowacyjnych, związanych z cyfryzacją, środowiskiem i klimatem, zmianami demograficznymi oraz realizowanych w partnerstwie. 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Zadanie współfinansowane ze środków poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Logotypy

Liczba wyświetleń: 220
Powrót