Jesteś na: Aktualności Bezpłatna pomoc doradcza, językowa i...

Aktualności

Bawiące się dzieci
opublikowano: 03-10-2022

Bezpłatna pomoc doradcza, językowa i w opiece nad dziećmi dla uchodźców z Ukrainy w Lubelskiem

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Lublinie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi a nawet masaż odstresowujący. 

Oferta Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Lublinie: 

 • Punkt informacyjny – udziela informacji i porad dotyczących dostępnych form wsparcia, np. schronieniach, pomagający w wypełnianiu wniosków np. 500+ itd.  
 • Konsultacje specjalisty ds. integracji –tematyka adaptacji, pomoc w sprawach urzędowych, bankowych, dotyczących kształcenia, tłumaczenia 
 • Wsparcie w poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe i kursy zawodowe 
 • Kurs języka polskiego dla dorosłych oraz kurs językowy dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat – zajęcia w grupach do 12 osób.  
 • Wsparcie w trudnych sytuacjach - psychologiczne i emocjonalne – pomoc specjalisty, który pracuje z uchodźcami już od 2014 roku  
 • Opieka dzienna nad dziećmi –opieka doświadczonego specjalisty na czas korzystania z usług placówki oraz nad dziećmi osób pracujących bądź poszukujących pracy 
 • Masaż odstresowujący – dedykowany osobom w stresie lub kryzysie emocjonalnym. Na zabieg kwalifikuje psycholog

 

– Wspieramy w przeróżnych czynnościach, pozwalających osobom, które uciekły przed wojną z Ukrainy, ułożyć sobie życie w Polsce – podsumowuje Jarosław Kit z Fundacji ADRA Polska, kierownik Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Lublinie.

Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Lublinie działa przy ul. Krakowskie przedmieście 21, na II piętrze, od poniedziałku do piątku (z wyjęciem wtorków) w godzinach 8.30-15.30. Więcej informacji: tel. 535-595-750.

Podobne placówki Fundacja ADRA Polska otworzyła w Bydgoszczy i Warszawie. Wszystkie usługi oferowane przez Centra Integracyjne są bezpłatne.

Fundacja ADRA Polska to organizacja zajmująca się pomocą rozwojową i humanitarną, część międzynarodowej sieci ADRA, działającej w 118 krajach świata. Fundacja od pierwszego dnia wojny w Ukrainie wspiera ofiary. Przy wsparciu CARE organizuje transporty humanitarne, ewakuacje i prowadzi ponad 60 schronisk zlokalizowanych w całej Polsce. ADRA Polska organizuje również wsparcie w zakresie włączenia społecznego i pomoc psychologiczną za pośrednictwem Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców oraz internetowej platformy pomocy psychologicznej HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl. Więcej: www.adra.pl

 


Безкоштовні консультування, мовна допомога та догляд за дітьми для біженців з України

Особи, що втікають від війни в Україні, можуть розраховувати на безкоштовну допомогу. Фонд ADRA Polska у співпраці з організацією CARE відкрив у Любліні Інтеграційний центр для іноземців. Осередок пропонує інформаційну і юридичну допомогу, підтримку спеціаліста з питань працевлаштування та психолога, уроки польської мови, догляд за дітьми та навіть масаж для зняття стресу.

Послуги інтеграційного центру для іноземців у Любліні:

 • Інформаційний пункт – надає інформацію і поради щодо доступних форм допомоги, напр. у притулках, у заповненні заяв, напр.500+ тощо.
 • Консультації спеціаліста з питань інтеграції – в офіційних справах, у справах, що пов’язані з адаптацією, банківськими послугами, освітою, перекладами.
 • Підтримка у процесі працевлаштування, професійне консультування і курси.
 • Курси польської мови для дорослих та дітей віком від 7 до 12 років – заняття в групах до 12 осіб.
 • Психологічна та емоційна підтримка у складних ситуаціях – допомога спеціаліста, що працює з біженцями з 2014 року.
 • Денний догляд за дітьми – догляд досвідченого спеціаліста під час отримання послуг осередку, як і догляд за дітьми осіб, що працюють або у пошуку роботи.
 • Релаксаційний масаж – для осіб у стані стресу або емоційної кризи. На масаж направляє психолог.

Ми надаємо підтримку у найрізноманітніших діях, що допомагають особам, котрі втекли від війни в Україні, налагодити життя у Польщі, - підводить підсумки Ярослав Кіт з фонду ADRA Polska, керівник Інтеграційного центру для іноземців у Любліні.

Інтеграційний центр для іноземців у Любліні працює за адресою: вул. Краківське передмістя 21, III поверх ( ul. Krakowskie przedmieście 21, na II piętrze), з понеділка по п’ятницю (за винятком вівторків) з 8.30 до 15.30. Більше інформації за тел. 535-595-750.

Схожі осередки фонд ADRA Polska відкрив у Бидгощі і Варшаві. Усі послуги, що надаються Інтеграційними центрами, є безкоштовними.

Фонд ADRA Polska – це організація, що займається гуманітарною допомогою і допомогою з метою розвитку, частина міжнародної мережі ADRA, яка функціонує у 118 країнах світу. Фонд з першого дня війни в Україні допомагає її жертвам. Завдяки підтримці CARE фонд ADRA організовує транспортування гуманітарних вантажів і евакуацій, а також керує понад 60 притулками, що знаходяться по всій Польщі. ADRA Polska надає підтримку у сфері соціальної інтеграції і психологічну допомогу за посередництвом Інтеграційних центрів для іноземців на інтернет-платформи психологічної підтримки HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl. Більше: www.adra.pl

 Plakat

 

Liczba wyświetleń: 235
Powrót