Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE

Aktualności

Wodomierz
opublikowano: 09-12-2022

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pn.„Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych w Gminie Uścimów" będą odbywały się wymiany wodomierzy głównych (wymiana bezpłatna), w miejsce dotychczas użytkowanych wodomierzy głównych zostaną zamontowane wodomierze do zdalnego odczytu. Wymiany będą się odbywały wg. następującego harmonogramu: - od 12 grudnia 2022 r. do 13 grudnia 2022 r. w miejscowości Głębokie, - od 14 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. w miejscowości Drozdówka.

Harmonogram wymiany wodomierzy w pozostałych miejscowościach będzie podany w późniejszym terminie. 
 
Czynności związane z wymianą wodomierzy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 przez instalatorów posiadających identyfikator i pełnomocnictwo. 
 
Odbiorcy usług wodociągowych zobligowani są do:
  • Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierz wraz z zaworami).
  • Umożliwienia montażu nowych urządzeń, poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz.
  • Podpisu protokołu wymiany wodomierza. 
W związku z wymianą wodomierzy, mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody. 
 
Telefony kontaktowe do instalatorów: 600949757, 609351124, 508372215 
Liczba wyświetleń: 419
Powrót