Jesteś na: Aktualności Odnawialne Źródła Energii w Gminie...

Aktualności

Panele fotowoltaiczne
opublikowano: 11-01-2023

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Uścimów

Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Uścimów. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej Gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0151/19
Tytuł projektu: ,,Inwestycja OZE w Gminie Uścimów''
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku
Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Koszt całkowity: 3 254 679,20 zł
Dofinansowanie: 1 438 915,20 zł

 

STRONA PROJEKTU: https://uscimow.oze.gmina.pl/

 

Liczba wyświetleń: 512
Powrót