Jesteś na: Aktualności Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci...

Aktualności

Logo krus
opublikowano: 13-04-2023

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich w 2023 roku zorganizowała turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2008 a 2016 rokiem.

Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dzieci jest podleganie przynajmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) ubezpieczeniu społecznemu w KRUS z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie — ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok. Na rehabilitację może zostać skierowane dziecko własne/przysposobione uprawnione do renty rodzinnej.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, który dostępny jest w Placówkach Terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinna być dołączona Informacja o stanie zdrowia dziecka (załącznik numer 2) wypełniona i podpisana przez rodzica, Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (załącznik nr 6), Oświadczenie (załącznik nr 7). Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

  • ogólny stan zdrowia dziecka,
  • przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR,
  • zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

  • choroby narządu ruchu, m.in.: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy, itp.,
  • choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in. stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa,
  • dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci odbywają się w następujących terminach:

  • układ oddechowy - CRR KRUS w Iwoniczu Zdroju w dniach 03.08-23.08.2023.
  • układ ruchu - CRR KRUS w Horyńcu Zdroju w dniach 16.07-05.08.2023.
Bezpłatny przejazd dzieci na turnus rehabilitacyjny oraz ich powrót wraz z opieką podczas przewozu zapewnia KRUS.

Szczegółowe informacje udzielane są w 0/R KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, pok. 36 lub telefonicznie: 817593442 i 817593436, lub w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO PLACÓWEK TERENOWYCH KASY.

 

Ikona pdfPismo przewodnie - wytyczne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [794.86 KB]

Ikona pdfWniosek o rehabilitacje , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [424.13 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2 - Informacja o stanie zdrowia dziecka , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.65 KB]

Ikona docZałącznik 6 - Informacja w przypadku pozyskania danych osobowych, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [35.50 KB]

Ikona docZałącznik nr 7 Oświadczenie na udzielenie pomocy przedmedycznej, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [38.00 KB]

Liczba wyświetleń: 299
Powrót