Jesteś na: Aktualności Nabór kandydatów na ławników sądowych...

Aktualności

Ludzie w sądzie
opublikowano: 08-05-2023

Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2024 – 2027

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2019. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz.2017 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.) Rada Gminy Uścimów jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024-2027.

Liczba wyświetleń: 212
Powrót