Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu...

Aktualności

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 11-05-2023

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Uscimów

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

W związku z przystąpieniem Gminy Uścimów do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, Wójt Gminy Uścimów ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Uścimów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Uścimów. Wszelkie informacje dot. przebiegu procesu konsultacji, terminie składania uwag, spotkań oraz projekt uchwały wraz z
załącznikami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://uguscimow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=381&action=details&document_id=1885880

Ikona pdfTreść ogłoszenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [554.55 KB]

Liczba wyświetleń: 451
Powrót