Jesteś na: Aktualności KOLONIE LETNIE 28.07-05.08.2023 Grzybowo

Aktualności

Polskie morze
opublikowano: 19-06-2023

KOLONIE LETNIE 28.07-05.08.2023 Grzybowo

Wypoczynek letni organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 16. roku życia, urodzonych po 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2018 roku, których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć: Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

  1. Wypełniona kartę kolonijną
  2. Zaświadczenie z KRUS. ( w przypadku renty -z datą do kiedy została przyznana)Prosimy, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). 
  3. Oraz uiścić opłatę za kolonie  w wysokości 850 zł za dziecko:

Dane odbiorcy: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych;

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Konto bankowe: NR: 43 1930 1523 2020 2000 1708 0001, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Nazwa zleceniodawcy: dane rodzica,

Tytułem: KOLONIE – Ostrów Lubelski i podaniem imienia i nazwiska dziecka.

Rodzice będą zobowiązani dowieźć dzieci na miejsce zbiórki. 

Adres placówki: Ośrodek Wypoczynkowo- Kolonijny „DIAMENT” ul. Borkowska 6, 78 – 132 Grzybowo.

Do czasu wyjazdu dzieci  w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Panią Joanną Gorecką - Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim pok. nr.17  TEL.  81 852 00 03, wew 37. 

Komplet dokumentów prosimy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim w pokoju nr 17.

 

Ikona KARTA KWALIFIKACYJNA , plik: Rozszerzenie: , Rozmiar: [ 0,00 kB ]

 

Liczba wyświetleń: 628
Powrót