Jesteś na: Aktualności Zaświadczenie o pełnieniu funkcji...

Aktualności

Logo Gminy na tle dokumentów
opublikowano: 04-07-2023

Zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa – informacje

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. Świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy: ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat, pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły. Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta pełniła następnie funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Uścimów będzie na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa. W przypadku jeżeli w Urzędzie Gminy Uścimów nie będzie dokumentów potwierdzających pełnienie tej funkcji przez daną osobę, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

 

Ikona docx Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [30.34 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.83 KB]

 

 

 

Liczba wyświetleń: 151
Powrót